O nemocnici

O nemocnici

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, vznikla dne 1. 7. 2015 a je nástupnickou organizací Městské nemocnice Hustopeče. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj.

Vjezd do areálu

Vjezd vozidel do areálu nemocnice lemuje samostatná budova, ve které je umístěna kancelář vedoucího správy, administrativa a ambulance psychologa. Do areálu nemocnice je možno vjet až k výtahům na jednotlivá zdravotnická pracoviště. Parkování pro pacienty je situováno na velkém parkovišti u polikliniky, to je od vchodu do budovy vzdálené cca 100 m.

Areál nemocnice

Přízemí hlavní budovy – RTG pracoviště, ambulantní složky – chirurgická ambulance, interní ambulance, ultrazvuk, diabetologická ambulance, ergometrie.

1. patro – oddělení ošetřovatelské péče.

2. patro – interní oddělení a IV. stanice oddělení ošetřovatelské péče.

Na hlavní budovu navazuje budova stravovacího provozu.

V zadní části dvora za parkem se nachází samostatně stojící budova márnice.

Rehabilitační ambulantní složky a další ambulance – kardiologická ambulance, kožní ambulance a gastroenterologická ambulance – jsou umístěny v budově polikliniky mimo areál nemocnice cca 30 metrů od boční brány

Rozsah poskytované péče

Lůžková část

Oddělení ošetřovatelské péče:

  • celková kapacita 94 lůžek,
  • rozsah 24 hodin denně.

Interní oddělení:

  • celková kapacita 25 lůžek,
  • rozsah 24 hodin denně.

Průběh péče: denní vizity, potřebná vyšetření, rehabilitace.

Příjem pacienta:

  • z domácího léčení na doporučení praktického lékaře,
  • z jiných zdravotnických zařízení – dohoda s ošetřujícími lékaři a dle dodané překladové zprávy.

Nemocniční režim:

  • antidekubitní režim – zabraňující vzniku proleženin, sledování výživy, hygieny, vyměšování pacientů, provádí se převazy (bércové vředy, dekubity), jsou ošetřovány stomie, kanyly, podávány léky, infuze, sledovány základní životní funkce i psychický stav,
  • při změně zdravotního stavu je možnost provedení konsiliárních vyšetření v oborech, např. neurologie, oční, ORL, chirurgie, ortopedie, RHB.

Ambulantní péče

  • interna, kardiologie, angiologie, diabetologie, chirurgie, ortopedie, urologie, kožní, gastroenterologie a rehabilitace,
  • součástí poskytované zdravotní péče nemocnice je i radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie a další obslužné provozy.

Stravování

Strava pro pacienty je připravována ve stravovacím provozu nemocnice. Pacientům je podávána strava přímo na jednotlivých odděleních dle diet předepsaných ošetřujícím lékařem.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH